viering en aanbidding

Jongeren aanspreken op een manier die aanspreekt

Jongeren van nu zijn op zoek naar zingeving, verdieping van hun geloof en een echte relatie met Jezus. Daarbij zijn ze op zoek naar de waarde van symbolen en naar rituelen die hen helpen om goed met stille tijd om te gaan. Mozaihk ontwikkelt pogramma’s en thema’s voor jongerendiensten en vieringen. Dat kan een zondagse kerkdienst in de gemeente zijn, een interactieve viering of bijvoorbeeld een thema-route op Goede Vrijdag.

Voorbeelden van vieren? 

Vraag via het contactformulier naar het portfolio en ontvang een korte interactieve viering voor jongeren.