Hans de Wit

jongerenwerker in kerk en maatschappij

Dit ben ik. Hans de Wit. Al sinds mijn eigen tienerjaren ben ik actief in het gezamenlijk jeugdwerk van de drie hervormde kerken in Hendrik-Ido-Ambacht - van clubleider tot organisator van activiteiten en kampen,  van bestuurslid tot coach van jonge medewerkers. Jarenlang was ik werkzaam op een reclamebureau, waar ik mij meer en meer bezighield met het schrijven van teksten. Een paar jaar geleden heb ik de bewuste keuze gemaakt om mezelf helemaal te richten op jongerenwerk en mijn verlangen om hen op eigentijdse wijze in contact te brengen met Jezus.

Vanaf dat moment ben ik de jongerenwerkersopleiding (JWO) gaan volgen aan bijbelschool De Wittenberg in Zeist en ben ik werkzaam geweest als jongerenwerker in een kerk in Zoetermeer. Voor het jongerenwerk in verschillende gemeentes heb ik programma’s en onderwerpen voor club, catechisatie en activiteiten ontwikkeld en meegewerkt aan jongerendiensten en themabijeenkomsten. Daarnaast ben ik werkzaam als mentor en begeleider in een woonproject voor jonge vluchtelingen.

Als jongerenwerker in kerk en maatschappij wil ik me blijven inzetten om jongeren te verbinden met Jezus. Dat doe ik graag via bijbelschrijverij -oude verhalen uit de bijbel ‘vertalen’ voor jongeren van nu- en door het ontwikkelen van programma’s voor club en catechisatie, voor kampen en activiteiten en voor viering en aanbidding. Mozaihk is mijn 'werkplaats'. Hier werk ik aan verrassende bouwstenen voor doeltreffend jongerenwerk.