Curriculum vitae

ervaring & werkzaamheden

club + catechisatie 

 • clubleider (9+, 12+, 16+)
 • organisator/medewerker soos en jongerencafé (12+, 16+)
 • catecheet (12+, 15+)
 • opstellen van seizoensplanning en seizoensprogramma
 • voorbereiden en uitwerken van club- en catechisatielessen

 

activiteiten 

 • organisatie, voorbereiding en begeleiding van sporttoernooien (12+)
 • seizoensstart (6+ tot 18+) 
 • speurtochten (6+ tot 15+)
 • kampen (8+ tot 16+)

 

vieringen 

 • voorbereiding + uitvoering van jeugdthemadiensten 
 • vieringen tijdens kamp
 • praise + prayer momenten

 

bijbelschrijverij

 • schrijven van inleidingen
 • spiegelverhalen 
 • eigentijdse gelijkenissen
 • parafrasen
 • columns

 

bestuurstaken + werkgroepem 

 • lid, voorzitter van jeugdbestuur
 • lid, voorzitter van stichtingbestuur
 • werkgroep visie + beleid
 • werkgroep reorganisatie van organisatiestructuur
 • werkgroep herpositionering jongerenwerk (12+, 16+)

 

coaching + begeleiding 

 • coaching van vrijwilligersteams, catecheten, (startende) clubleiders, kampmedewerkers
 • organisatie, uitwerking + uitvoering van informatie- +thema-bijeenkomsten voor jongeren, ouders, vrijwilligers
 • pastorale begeleiding van jongeren
 • mentor + woonbegeleider bij woongroep voor jonge statushouders (2016-2018)
 • begeleiding van vluchtelingen tijdens verblijf in crisis-opvang (2015)
 • bijles Nederlands voor jonge statushouders

 

opleiding + training

 • Jongerenwerkersopleiding (2015-2018), Bijbelschool De Wittenberg  (jongeren begrijpen in hun ontwikkeling, visie + beleid, werken met vrijwilligers, intercultureel werken, pastoraat, diaconaat, missionair woorden, missionair daden, geloofsoverdracht, viering + liturgie)
 • Jeugdleidersconferentie (2016), BGO/Yep
 • TPZ-conferentie: luisterend bidden + innerlijke genezing (2016), Stichting Toerusting Pastorale Zorg
 • Trainingsdagen (2016, 2017), Youth for Christ
 • JOP Coach trainingsdag (2017), JOP/PKN
 • Training: traumagericht werken (2016)
 • Training: bodysystemics lichaamshoudinng en -taal (2017)
 • Dag van het jeugdpastoraat (2018), Stichting Chris en Voorkom