Bijles en huiswerkbegeleiding

Nederlands voor jonge vluchtelingen

Extra hulp bij de huiswerkopdrachten van ISK of inburgering, tijd voor persoonlijke ‚taal-vragen’, uitleg over de betekenis van woorden en typisch nederlandse uitdrukkingen, aandacht voor grammatica en spelling. Hans de Wit, jongerenwerker bij Mozaihk verzorgt bijlessen en huiswerkbegeleiding voor jonge vluchtelingen en statushouders. Persoonlijke aandacht staat daarbij centraal.

De bijlessen van Mozaihk kunnen gegeven worden op iedere willekeurige locatie (ook bij de leerlingen thuis) binnen de regio Drechtsteden, individueel of in kleine groepen (maximaal 3 à 4 personen).

Vraag via het contactformulier naar de mogelijkheden en tarieven