bijbelschrijverij

Oude verhalen voor jongeren van nu

Een klein voorbeeld van bijbelschrijverij. Als Jezus in de bijbel vertelt dat je olie bij je moet hebben voor je lantaarn, kijken jongeren ruim 2000 jaar later elkaar vreemd aan. Maar: je hoeft aan jongeren echt niet uit te leggen dat je zonder oplader je telefoon niet meer kunt gebruiken en dat je dan wordt afgesloten van de rest van de wereld.... 

Daar ligt de kracht van bijbelschrijverij; oude bijbelverhalen verbinden met het hier en nu.  Dat kan op verschillende manieren.

spiegelverhalen
een oud verhaal ‘opnieuw vertellen’  met eigentijdse personages en voorbeelden.

parafrases
Moeilijke teksten en oud-nederlands taalgebruik begrijpelijk maken door eenvoudige taal en bekende woorden te gebruiken. 

columns en inleidingen
Het nieuws van de dag, een songtekst, het thema van een jongerendienst, een feestdag; het kan allemaal onderwerp zijn voor een column of inleidende tekst waarin de link wordt gelegd met Jezus, het christelijk geloof en jongeren.

preken
Een preek voor jongeren prikkelt hun zintuigen, houdt hun aandacht vast en is vooral praktisch. Met herkenbare voorbeelden en een heldere uitleg over context van het bijbelgedeelte worden jongeren aangezet tot nadenken over onderwerpen die hen dagelijks bezighouden.